Podmienky používania

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti Ložiská - Prešov, s. r. o. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Ložiská - Prešov, s. r. o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.


Používanie webových stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Spoločnosť Ložiská - Prešov, s. r. o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.


Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov spoločnosti Ložiská - Prešov, s. r. o., ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a Ložiská - Prešov, s. r. o. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.


Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti spoločnosti Ložiská - Prešov, s. r. o. v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.  


Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.


Cookies

Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.


Informácie o autorských právach

© 2019 Ložiská - Prešov, s. r. o. Všetky práva vyhradené.