Ložiská
LOŽISKÁ-PREŠOV s.r.o IČO: 45959145, DIČ: SK2023156993
DISTRIBÚTOR ZNAČIEK ZVL-ZKL, SKF, MTK, ROLLWAY A SNR
VRANOVSKÁ 34
080 06 PREŠOV e-mail:loziska@loziska-presov.sk

LOŽISKÁ PREŠOV /Označovanie ložísk

Navigácia
Shop
Domov
Kvalita
Info
Kontakt
Produkty
Katalóg ložísk

logo


Čo by ste mali vedieť o označení valivých ložísk SKF

Normované metrické ložiská majú charakteristické základné označenie, ktoré udáva typ ložiska a základné normované rozmery. Toto základne označenie sa skladá z 3, 4 alebo 5 číslic alebo z kombinácie písmen a číslic. Označuje typ ložiska, rozmerový rad a priemer diery v tomto poradí. Označenie pre typ a rozmerový rad tvorí spolu s prípadným doplnkovým označením udávajúcim zmenu vnútornej konštrukcie označenie typu ložiska. Nasledujúci obrázok schematicky zobrazuje systém označovania metrických valivých ložísk.

Štruktúra základného označenia štandardných valivých ložísk
Radiálne ložiská  Kuželíkové ložiská   Axiálne  


d-Vnútorný priemer ložiska
D-Vonkajší priemer ložiska
B,T,H-Hrúbka resp. výška ložiska

Typy ložísk.

Označenie typov ložísk

O Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
1 Naklápacie guľkové ložiská
2 Radiálne a axiálne súdkové ložiská
3 Kuželíkové ložiská
4 Dvojradové guľkové ložiská
5 Axiálne guľkové ložiská
6 Jednoradové guľkové ložiská
7 Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom
8 Axiálne valčekové ložiská
N Jednoradové valčekové ložiská Za písmenom N môže ešte nasledovať jedno alebo dve ďalšie písmená, ktoré udávajú usporiadanie vodiacej príruby, napr. . NJ, NU, NUP atď.
NA Ihlové ložiská zodpovedajúce DIN 616, príp. ISO 15-1981 Ihlové ložiská s inými rozmermi majú označenie NK (!).
NN Dvoj- alebo viacradové valčekové ložiská ostatné ako pri N
QJ Ložiská so štvorbodovým stykom Tam, kde nie je uvedené prvé číslo typu ložiska alebo jeho časť, sú platné čísla uvedené v zátvorkách.

XXX XX

XXX xx -Ložiskový rad
xXX xx Rozmerový rad
xxx XX Veľkosť ložiska d/5

Xxx xx
Prvá číslica udáva TYP ložiska viď obr.
(V niektorých prípadoch sú vynechané číslice označujúce typ ložiska a/alebo prvá číslica rozmerového radu. Vynechané číslice bývajú uvedené v zátvorkách.)
xXx xx
Rozmerový rad Radiálne ložiskáB,T 0, 1, 2, 3, 4, 5
Axiálne ložiská H 7, 9, 1
xxX xx
Priemerový rad D 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4

Číselná charakteristika veľkosti ložiska

Ako je zobrazene v nasledujúcej schéme, posledné dve číslice udávajú číselnú charakteristiku diery a násobene piatimi aj priemer diery v milimetroch. Na rozdiel od toho sa pri ložiskách s priemerom diery menším ako 10 mm a rovnakým alebo väčším ako 500 mm udáva priemer diery nezašifrovaný v milimetroch a pridáva sa spolu so šikmou čiarou alebo bez nej k označeniu pre typ ložiska a rozmerový rad, napr. 623 (priemer diery = 3 mm) alebo 618/8 (priemer diery = 8 mm). Ložiská s priemerom diery 10, 12, 15 a 17 mm majú následovnú číselnú charakteristiku: 00 = 10 mm; 01 = 12 mm; 02 = 15 mm; 03 = 17 mm.

Doplnkové označenie

Doplnkové označenie oznčeuje zmeny oproti pôvodnému vyhotoveniu alebo varianty, ktoré sa odchyľujú od štandardného vyhotovenia. Je rozčlenené do skupín podľa určitého systému a nasleduje, ak ide o viacero zmien vo vyhotovení, v dopredu určenom poradí po základnom v/ označení. Doplnkové označenie, ktoré sa často vyskytuje v tomto katalógu, je uvedené v úvodných textoch k jednotlivým častiam o ložiskách a jeho význam je vysvetlený. Presnejšie údaje o systéme označovania valivých ložísk a príslušenstva obsahuje brožúrka PI 100.

Ďalšie spôsoby označovania

Označenie pre stojace ložiskové telesá, upínacie, príp. sťahovacie púzdra alebo pre hriadeľové matice nasleduje zhruba v tom istom poradí ako označenie pre valivé ložiská a čiastočne je opísané v brožúrke PI 100. Označenie kĺbových ložísk, kĺbových hlavíc a klzných ložísk GLYCODUR sa určuje inak. Priemer diery je pri týchto výrobkoch uvedený vždy nezakódovaný v milimetroch, pri klzných ložiskách GLYCODUR sú to aj ostatne rozmery .

reklama


© 2003 - 2015 LOŽISKÁ PREŠOV